Ingen pesticider

16. maj 2019

Til orientering

Vi har foretaget nye vand-analyser efter gældende lovgivning for stoffet chlorothalonil-amidsulfonsyre.

Vi kan med glæde meddele at der IKKE er fundet spor af pesticiden i vores boringer.

Se analyserapporterne under fanebladet Vandforsyning.