Ændring af BBR areal

Det er ejers ansvar at ændre BBR arealet

Den årlige fastafgift opkræves i forhold til boligareal og erhvervsareal ifølge BBR.

Fordelen ved at anvende BBR er, at metoden er administrativ enkel og let forståelig, samt at det er den enkelte forbrugers eget ansvar, at oplysningerne i BBR er korrekte.

Du kan kontrollere dit BBR areal på din Årsopgørelse/Budget (Udsendt med PBS).

Ved uoverensstemmelse, er det ejers ansvar, at ændre BBR hos Nordfyns Kommune.

Vi hjemtager ændringer fra BBR én gang pr. måned og retter det herefter i forbrugersystemet.

Hvis Bogense Forsyningsselskab skønner, at arealet i henhold til BBR er urealistisk, kan værket foretage en kontrolopmåling. Værket kan gøre brug af opmålingen til beregning af fastafgiften, såfremt ejer ikke selv retter BBR-oplysningerne hos kommunen.

Betaling af fastafgift skal heraf ses som udtryk for forbrugerens samlede mulige belastning af fjernvarmesystemet, og fastafgiften er således udtryk for den enkelte forbrugers mulighed for at trække på værkets kapacitet.

Fastafgiften skal som udgangspunkt betales, selvom der rent faktisk over en periode ikke aftages fjernvarme fra værket.