Tilskud til energibesparelser

Bestyrelsen har besluttet at Bogense Forsyningsselskab ophører med at give tilskud til energibesparelser, pga. store administrative omkostninger. De allerede indgåede aftaler fra 2018 udbetales på normal vis.

Vi henviser til Dansk Energirådgivning.dk for ansøgning om tilskud.

Du kan evt. også forhøre dig hos din håndværker.