Håndværker information

Fjernvarme: Installatøren afhenter hos forsyningsselskabet;

Passtykker, følerlommer (antal og dimension er afhængig af målerstørrelsen) og en stikkontakt.

Se betingelser, samt Princip diagram for installation af fjernvarme,
samt eksempler på vandinstallation.

Bogense Forsyningsselskab monterer måleren og åbner for fjernvarmen efter overværelse af trykprøvning. 


Betingelser for opsætning af fjernvarmemåler: 

   - Huset skal været lukket med tag og vinduer/dører (Råhus)

   - Varmeinstallationen skal være godkendt og trykprøvet

   - Den udleverede stikkontakt skal være monteret og tilsluttet husets          
     el-installation (max. 1 m fra passtykkerne)