Om os

Bogense Forsyningsselskab er et forbrugerejet selskab, der driver vand og varmeforsyningen i Bogense

Fjernvarmeværket producerer og distribuerer fjernvarme til ca. 1600 forbrugere.

Vandværket indvinder fra tre boringer og forsyner ca. 1900 forbrugere i Bogense og omegn, med drikkevand af højeste kvalitet.

Fjernvarmen er meget miljøvenlig, da vi primært bruger flis som brændsel til produktion af varme. Flis er et CO2 -neutralt biobrændsel, som ikke bidrager til den såkaldte drivhuseffekt og er derfor langt mere miljøvenlig end både olie og gas som opvarmningskilde.

Bogense Forsyningsselskab ledes af en forbrugervalgt bestyrelse.

Personalet består af 1 driftsleder, 3 assistenter og 2 kontorassistenter, samt 1 flexjob til rengøring.

Vores målsætning er stor forsyningssikkerhed, højt service- og kvalitetsniveau, samt konkurrencedygtige priser.

Historie:

Bogense Fjernvarme blev stiftet i 1962 og værket gik i drift ca. et år efter på Adelgade 119 (det nuværende Udviklingspark Nord). I starten blev fjernvarmen produceret på olie, hvorefter man gik over til naturgas.      

I 1995 blev det nye kraftvarmeværk bygget på Fynsvej 5. Undervejs har vi også produceret med bio-olie. I 2010 kom biomasseovnen til verden og varmen produceres nu på have/park biomasse, samt skovflis.

Bogense Forsyningsselskab overtog vandværket fra Bogense Kommune i 2003. Det gamle værk på Vandværksvej blev nedlagt og det nye blev bygget på Harritslevvej. Vandledningerne var i dårlig forfatning, da vi overtog det, men efter mange års udskiftning, er vi stolte af, at have nedbragt vandspildet fra 30% til under 5%

Spildevand hører ikke ind under Bogense Forsyningsselskab, her skal man kontakte Vandcenter Syd. Renovation hører under Nordfyns kommune og elforsyningen er oftest EnergiFyn.

//