Drikkevandskvalitet og vandindvinding

Drikkevandet har et højt kvalitetsniveau.

Kontrollen gennemføres efter Miljøministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Analyserne foretages af Eurofins Miljø A/S, Galten. 

 

Analysen omfatter:

Kemi (vandets naturlige indhold af stoffer)
Bakteriologi (vandets indhold af bakterier)
Organiske chlor-forbindelser og opløsningsmidler
Pesticider (bekæmpelsesmidler eller rester deraf)

 

Pesticidrester i drikkevandsboringer

I øjeblikket registreres forskellige slags pesticider i flere drikkevandsboringer i Danmark.

Vi har undersøgt vores boringer og IKKE FUNDET spor af pesticiderne: Chloridazon, N,N-dimethylsulfamid og 1,2,4-trimethylbenzen, chlorothalonil-amidsulfonsyre.

Se analyserapporterne under fanebladet Vandforsyning.

Vi følger løbende udviklingen med pesticider, og så fremt vi bliver bekendt med nye typer, vil vi få foretaget yderligere prøver.

Du kan læse mere om nogle af fundene her:

Vandanalyser

Boringskontrol - Chloridazon:

DOWNLOAD
Boring 1 - 3. nov. 2017.pdf
DOWNLOAD
Boring 2 - 3. nov. 2017.pdf
DOWNLOAD
Boring 3 - 3. nov. 2017.pdf

Normal kontrol på ledningsnet:

DOWNLOAD
Drikkevand Analyse M Flush 01. Nov. 2019
DOWNLOAD
Normal kontrol led.net 11. september 2019.pdf
DOWNLOAD
Normal kontrol drikvand 28. maj 2019
DOWNLOAD
Normal kontrol led.net 28. maj 2019
DOWNLOAD
Normal kontrol 10. maj 2019
DOWNLOAD
Normal kontrol led.net 10. maj 2019
DOWNLOAD
Normal kontrol led.net 20. november 2018
DOWNLOAD
Normal kontrol 20. november 2018
DOWNLOAD
Normal kontrol 10. august 2018.pdf
DOWNLOAD
analyse-nn-19.06.2018.pdf
DOWNLOAD
Normal-kontrol-09-maj-2018.pdf
DOWNLOAD
Normal Kontrol - 08. februar 2018.pdf
DOWNLOAD
Normal kontrol - 29. november 2017.pdf
DOWNLOAD
Normal kontrol - 28. august 2017.pdf
DOWNLOAD
Normal kontrol - 19. maj 2017.pdf
DOWNLOAD
Normal kontrol - 21. feb. 2017.pdf
DOWNLOAD
Normal kontrol - 14. nov. 2016.pdf

Object reference not set to an instance of an object.

Udvidet kontrol:

DOWNLOAD
Udvidet kontrol vandværk 11. september 2019.pdf
DOWNLOAD
Udvidet kontrol led.net 11. september 2019.pdf
DOWNLOAD
Udvidet kontrol . 03. nov. 2017.pdf
DOWNLOAD
Udvidet kontrol - 14. nov. 2016.pdf

Boringskontrol:

DOWNLOAD
Boringskontrol 10. maj 2019
DOWNLOAD
Analyserapport DGU127.0044
DOWNLOAD
Boringskontrol - 29. aug. 2016.pdf
DOWNLOAD
Boringskontrol - 23. maj 2016.pdf
DOWNLOAD
Boringskontrol - 31. maj 2016.pdf
DOWNLOAD
Boringskontrol DGU 127.66 2. marts 2020

Object reference not set to an instance of an object.

Object reference not set to an instance of an object.

Boringskontrol - chlorothalonil-amidsulfonsyre

DOWNLOAD
Boringskontrol chlorothalonil DGU 127.0044
DOWNLOAD
Boringskontrol chlorothalonil DGU 127.0066
DOWNLOAD
Hvad betyder det.pdf

Forbruger - analyse ledningsnet

DOWNLOAD
Forbruger Drikkevand Analyse 1. Nov 2019
DOWNLOAD
Drikkevand Efter Flush 02.03.2020
DOWNLOAD
Drikkevand Før Flush 02.03.2020
DOWNLOAD
Drikkevand Før Flush 15.05.2020
DOWNLOAD
Drikkevand Efter Flush 15.05.2020
DOWNLOAD
Drikkevand Grp. A Efter Flush 19. 08 2020 (1)
DOWNLOAD
Drikkevand Grp. A+B Para.19.08 2020
DOWNLOAD
Drikkevand Vandværk 19.08.2020
DOWNLOAD
Ledningsnet Grp A 30.10.2020
DOWNLOAD
Drikkevand Grp A 30. 10 2020