Drikkevandskvalitet og vandindvinding

Drikkevandet har et højt kvalitetsniveau.

Kontrollen gennemføres efter Miljøministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Analyserne foretages af Eurofins Miljø A/S, Galten. 

 

Analysen omfatter:

Kemi (vandets naturlige indhold af stoffer)
Bakteriologi (vandets indhold af bakterier)
Organiske chlor-forbindelser og opløsningsmidler
Pesticider (bekæmpelsesmidler eller rester deraf)

 

Pesticidrester i drikkevandsboringer

I øjeblikket registreres forskellige slags pesticider i flere drikkevandsboringer i Danmark.

Vi har undersøgt vores boringer og IKKE FUNDET spor af pesticiderne: Chloridazon, N,N-dimethylsulfamid og 1,2,4-trimethylbenzen, chlorothalonil-amidsulfonsyre.

Se analyserapporterne under fanebladet Vandforsyning.

Vi følger løbende udviklingen med pesticider, og så fremt vi bliver bekendt med nye typer, vil vi få foretaget yderligere prøver.

Du kan læse mere om nogle af fundene her:

Vandanalyser

Boringskontrol - Chloridazon:

DOWNLOAD
Boring 1 - 3. nov. 2017.pdf
DOWNLOAD
Boring 2 - 3. nov. 2017.pdf
DOWNLOAD
Boring 3 - 3. nov. 2017.pdf

Normal kontrol på ledningsnet:

DOWNLOAD
Normal Kontrol Led.Net 19. Februar 2021
DOWNLOAD
Normal Kontrol Led.Net Før Flush 19.Feb.2021

Udvidet kontrol:

DOWNLOAD
PFAS analyse
DOWNLOAD
Udvidet kontrol vandværk 08. oktober 2021
DOWNLOAD
Udvidet kontrol vandværk 11. september 2019.pdf
DOWNLOAD
Udvidet kontrol led.net 11. september 2019.pdf
DOWNLOAD
Drikkevand Før Flush 09. August 2022
DOWNLOAD
Udvidet Kontrol Efter Flush 9. August 2022

Boringskontrol:

DOWNLOAD
Boringskontrol DGU 127.0044 19.Feb.2021

Boringskontrol - chlorothalonil-amidsulfonsyre

DOWNLOAD
Boringskontrol chlorothalonil DGU 127.0066
DOWNLOAD
Boringskontrol chlorothalonil DGU 127.0044

Forbruger - analyse ledningsnet

DOWNLOAD
Drikkevand Før Flush 09. August 2022
DOWNLOAD
Forbruger Drikkevand Analyse 1. Nov 2019
DOWNLOAD
Drikkevand Efter Flush 02.03.2020
DOWNLOAD
Drikkevand Før Flush 02.03.2020
DOWNLOAD
Drikkevand Før Flush 15.05.2020
DOWNLOAD
Drikkevand Efter Flush 15.05.2020
DOWNLOAD
Drikkevand Grp. A Efter Flush 19. 08 2020
DOWNLOAD
Drikkevand Grp. A+B Para.19.08 2020
DOWNLOAD
Drikkevand Grp. A Efter Flush 19. 08 2020 (1)
DOWNLOAD
Drikkevand Vandværk 19.08.2020
DOWNLOAD
Drikkevand Vandværk 19.08.2020 (1)
DOWNLOAD
Ledningsnet Grp A 30.10.2020
DOWNLOAD
Drikkevand Grp A 30. 10 2020