Drikkevandskvalitet og vandindvinding

Drikkevandet har et højt kvalitetsniveau.

Kontrollen gennemføres efter Miljøministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Analyserne foretages af Eurofins Miljø A/S, Galten. 

 

Analysen omfatter:

Kemi (vandets naturlige indhold af stoffer)
Bakteriologi (vandets indhold af bakterier)
Organiske chlor-forbindelser og opløsningsmidler
Pesticider (bekæmpelsesmidler eller rester deraf)

 

Pesticidrester i drikkevandsboringer

I øjeblikket registreres forskellige slags pesticider i flere drikkevandsboringer i Danmark.

Vi har undersøgt vores boringer og IKKE FUNDET spor af pesticiderne: Chloridazon, N,N-dimethylsulfamid og 1,2,4-trimethylbenzen, chlorothalonil-amidsulfonsyre.

Se analyserapporterne under fanebladet Vandforsyning.

Vi følger løbende udviklingen med pesticider, og så fremt vi bliver bekendt med nye typer, vil vi få foretaget yderligere prøver.

Du kan læse mere om nogle af fundene her:

Vandanalyser

Her finder du vores seneste vandanalyser samt en vejledning i, hvordan du læser dem.

Har du brug for tidligere analyser, kan du altid kontakte os.