Fjernvarme - Aflæsning og oplysning

14. juni 2022

Info  -  Fjernvarme:

Vi er fra 2022 begyndt at aflæse fjernvarme-målerne hver måned i fyringssæsonen (oktober til april)

Dette er et krav fra Energioplysningsbekendtgørelsen, samt at vi månedsvis skal oplyse alle vores fjernvarmeforbrugere, hvor man kan finde aflæsningerne. Det kan du her på hjemmesiden, hvor du logger ind på eForsyning under fjernvarme, med forbrugernr. og kode, som du finder på årsopgørelsen.

I februar sendte vi oplysningen ud med Nets, dette var ikke optimalt, derfor vil vi fremadrettet (fra oktober) sende oplysningen via mail eller SMS. Dette kræver at vi ændrer vores Almindelige bestemmelser, og varsler vores forbrugere 3 mdr. inden. 

Denne varsel er udsendt med rate opkrævningen i marts, gældende fra den 1. juli 2022. 

Vi har nu ændret de Almindelige bestemmelser og meldt dem til Forsyningstilsynet, de ligger under Profil/Vedtægter og bestemmelser, eller se dem her