Fjernvarme - Aflæsning og oplysning

27. september 2022

Info  -  Fjernvarme:

Vi er fra 2022 begyndt at aflæse fjernvarme-målerne hver måned i fyringssæsonen (oktober til april)

Dette er et krav fra Energioplysningsbekendtgørelsen, samt at vi månedsvis skal oplyse alle vores fjernvarmeforbrugere, hvor man kan finde aflæsningerne. Det kan du her på hjemmesiden, hvor du logger ind på eForsyning under fjernvarme, med forbrugernr. og kode, som du finder på årsopgørelsen.

I starten af november 2022 sender vi første gang Forbrugsoplysninger ud på mail eller sms, med KWh forbruget i oktober. Vi sender oplysninger for hver måned i fyringssæsonen til og med april måned.

Vi har i den forbindelse ændret de Almindelige bestemmelser og meldt dem til Forsyningstilsynet, de ligger under Profil/Vedtægter og bestemmelser, eller se dem her