Ingen PFAS forbindelser

10. november 2021

Til orientering

Vi kan med glæde meddele at der IKKE er fundet spor af PFAS-forbindelser i vores vandforsyning. Se analysen her

Men hvad er PFOS egentligt for en størrelse?

PFOS er en forkortelsen for perfluorooctansulfonsyre. Det er et menneskeskabt fluoroverfladeaktivt stof, og der ses PFOS-forurening over det meste af verden.

Selvom PFOS helt aktuelt sættes i sammenhæng med brandskum, skal vi tilbage til 1949 og virksomheden 3M for at finde ophavet. Det skulle beskytte stoffer mod pletter og var også at finde i diverse pletfjernere.

Oprindeligt var det ikke PFOS, men derimod perfluoroctansulfonylfluorid, som 3M dannede via elektrokemisk fluorering, der skulle forhindre pletter. I 1968 blev der fundet rester af det i blodet hos bloddonorer, og små ti år efter, i 1976 kom PFOS og det beslægtede PFOA (perfluoroctansyre) frem som erstatning.

Også her var det fund i blod, der førte til, at man fra maj 2000 begyndte at udfase stoffet, der indtil da havde været nøgleingrediensen i Scotchgard.

Kilde: Wikipedia